Ważne: nasza strona wykorzystuje pliki Cookies
Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących Cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji o Cookies.
Zapoznałem się z informacją (nie wyświetlaj więcej tego komunikatu)
Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Ogłoszenia o naborach 

wydruk do pliku pdf
« powrót na poprzednią stronę

Numer naboru MZUK.5237.2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora na czas zastępstwa w Krytej Pływalni Mewa przy ul. Mewy 36 w pełnym wymiarze czasu pracy.Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

- nadzór nad obiektem w zakresie dozoru, ochrony oraz pilnowania ładu i porządku,
- dokonywanie codziennych obchodów wszystkich pomieszczeń w czasie, gdy obiekt jest nieczynny oraz obchód terenu na zewnątrz,
- obsługa klientów korzystających z szatni,
- wykonywanie prac porządkowych na terenie krytej pływalni i przed obiektem.Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum zawodowe,
- co najmniej 5-letni staż pracy,
- dyspozycyjność (praca zmianowa według harmonogramu),
- dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie średnie techniczne,
- uprawnienia do obsługi sieci elektrycznych do 1 kV (SEP),
- staż pracy na podobnym stanowisku.Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:

-Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

-Informacja nt. wymaganych dokumentów:

Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000)"
2. List motywacyjny,

Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.

Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z  wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25 c (telefon 32 / 335-04-35) w terminie do dnia 12 kwietnia 2019r.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
1%

Dodatkowe informacje:
  1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  2. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  3. ..............................................................
  4. ..............................................................


Joanna Styła
Okres publikacji od 08-02-2019 godz. 14:35


Pliki do pobrania:


 liczba odsłon strony: 264 
Logo Samorządu Gliwice

Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice

tel. 32 231 00 31, faks 32 231 00 32

mzuk@mzuk.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP