oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.15.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 243 238,43 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja nawierzchni chodników przy ul. Pszczyńskiej


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
JUNKOBUD Sp. zo.o.
Polna 30  41-600 Świętochłowice
210 995,80 
2 m-ce od daty podpisania umowy
60 m-cy
zgodnie z warunkami umowy
 2
EUROTECH SP. Z O. O.
DR. BRONISŁAWA HAGERA 41   41-800 ZABRZE
218 059,76 
2 m-ce od daty podpisania umowy
60 m-cy
zgodnie z warunkami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)