oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.21.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 208 001,07 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Budowa toru dla rolkarzy i wrotkarzy wraz z budową oświetlenia przy ul. Żernickiej w Gliwicach


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
EUROTECH SP. Z O. O.
DR. BRONISŁAWA HAGERA 41  41-800 ZABRZE
374 624,07 
19 sierpnia 2019 r.
60 miesięcy
zgodnie z umową
 2
CELMAR SP. Z O.O.
ŚWIĘTYCH CYRYLA I METODEGO 50   41-902 BYTOM
347 359,90 
9 września 2019 r.
60 miesięcy
zgodnie z umową
 3
IJOS-Tech Sebastian Osiecki
ul. Spółdzielcza 27   44-178 Przyszowice
 217 183,69
26 sierpnia 2019 r.
60 miesięcy
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)