oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.29.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 449 057,81 zł brutto.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 291 716,98 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Wykonanie dwóch boisk wielofunkcyjnych
Boisko wielofunkcyjne nr 1

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
RADOSŁAW TELENGA TEL-BRUK
CZARTORYSKIEGO 13/57  42-202 CZĘSTOCHOWA
331 418,64 
2 miesiące od daty podpisania umowy
60 m-cy
zgodnie z warunkami umowy
 2
BELLSPORT GRZEGORZ LESZCZYŃSKI
HUTNICZA 4   41-923 BYTOM
339 480,00 
2 miesiące od daty podpisania umowy
60 m-cy
zgodnie z warunkami umowy
 3
Konsorcjum firm:
BHPLAY MACIEJ MYNC
SPÓŁDZIELCZA 27/2   44-102 GLIWICE
KINEX BUD Monika Ciszewska
Krasnobrodzka 10/8   03-214 Warszawa
 289 050,00
2 miesiące od daty podpisania umowy
60 m-cy
zgodnie z warunkami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)