oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.30.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 534 900,81 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z nasadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów na terenie wokół Radiostacji.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
SMOLORZ JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII OGRODNICZEJ DREWSMOL
PIEKARSKA 15  96-320 BADÓW GÓRNY
498 960,00 
05.09.2019
zgodnie z siwz
zgodnie z warunkami umowy
 2
MARKFLOR SP. Z O.O. SP.K
CECHOWA 127A   30-002 KRAKÓW
247 800,00 
22.08.2019
zgodnie z siwz
zgodnie z warunkami umowy
 3
JAKUB DWERNICKI FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA OGRÓD PARTNER
KONARY 212   32-031 MOGILANY
 267 300,00
22.08.2019
zgodnie z siwz
zgodnie z warunkami umowy
 4
Centrum Ogrodnicze Dawid Marzena Dawid
Częstochowska 233   42-244 Mstów
 524 880,00
22.08.2019
zgodnie z siwz
zgodnie z warunkami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)