oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.31.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 868 050,00 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup paliw silnikowych do pojazdów oraz maszyn i urzadzeń z silnikami spalinowymi na potrzeby MZUK.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PETROJET sp. z o.o.
Kieszek 52  26-670 Pionki
863 127,90 
31 sierpnia 2021
zgodnie z umową
 2
LOTOS PALIWA SP. Z O. O.
ELBLĄSKA 135   80-718 GDAŃSK
868 220,01 
31 sierpnia 2021 r.
zgodnie z umową
 3
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ŻAR ARKADIUSZ SACZEWSKI
SOKOŁOWSKA 159A   08-110 SIEDLCE
 840 040,80
31 sierpnia 2021 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)