ZAŁĄCZNIK NR 6
Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.33.2019

 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy lub wszystkich wykonawców w przypadku konsorcjum)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy/wykonawców)

 
SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania
Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 3
Lp.
Parametry wymagane  Parametry oferowane  [wypełnia Wykonawca]
1.

 

Marka i typ

 

   
2. Rodzaj napędu hydrauliczny  
3. Szerokość ściany z napędem

sugerowane:

1 540 mm*
* - Zamawiający nie będzie ingerował w powyższy parametr. Nowy podnośnik ma funkcjonować w dotychczas istniejącym miejscu

 
4. Wymiary platformy (kabiny)

sugerowane:

1400 x 1100 mm x 2000 mm*

* - Zamawiający nie będzie ingerował w powyższy parametr. Nowy podnośnik ma funkcjonować w dotychczas istniejącym miejscu

 
5. Rodzaj szybu stalowy przeszklony zabezpieczony  
6. Udźwig platformy minimum 300 kg  
7. Rodzaj zastosowania sterowania ruchem platformy elektroniczne  
8. Układ odryglowania drzwi elektryczny 12 VDC  
9. Rodzaj zasilania 230 V lub 400 V  
10. Maksymalna moc silnika do 2 kW  
11. Zjazd awaryjny po zaniku napięcia do przystanku podstawowego  
12. Wysokość podnoszenia 7 m  
13. Ilość przystanków/dojść 3/3 (jednostronne)  
14. Kabina wykonanie pełna kabina, ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej dekoracyjnej, kaseta wykonana ze stali nierdzewnej, sufit wypełniony stalą nierdzewną dekoracyjną typu "LUSTRO" z oświetleniem typu LED zabezpieczonym przed kradzieżą  
15. Podłoga antypoślizgowa  
16. Komunikacja GSM  
17. Temperatura pracy w zakresie od +5°C do +40°C  

 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej