oznaczenie sprawy MZUK.EPZ.50.33.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 170 000,00 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Dostawa i montaż podnośnika hydraulicznego dostosowanego do osób niepełnosprawnych w pawilonie wejściowym w Palmiarni Miejskiej w Gliwicach 3


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
LIFTPROJEKT INŻYNIERIA DŹWIGOWA - PAWEŁ RAFALIK
86  07-300 KALINOWO
188 755,80 
skrócony o 21 dni
60 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy
 2
PLAWIA SP. Z O.O.
KRASIŃSKIEGO 29   40-019 KATOWICE
159 162,00 
skrócony o 21 dni
60 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy
 3
LIFT ENGINEERING WOJCIECH BIGAS
PAPIEŻA JANA PAWŁA II 12/16   18-300 ZAMBRÓW
 169 900,00
skrócony o 21 dni
60 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy
 4
Zakład Dźwigowy Spółka Cywilna
Poznańska 9   44-120 Pyskowice
 178 473,00
zgodnie z zapisami SIWZ (termin realizacji nie został skrócony)
36 miesięcy
zgodnie ze wzorem umowy

Katarzyna Pałka
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)