Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.37.2019 Gliwice,  28-08-2019 r.
nr kor.


Dotyczy: Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach

Zgodnie z treścią ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w oparciu o rozdział 6 ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach udzielamy odpowiedzi na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza udział przy realizacji zamówienia osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza do realizacji zamówienia osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Pytanie nr 2:

Zamawiający przewiduje ochronę dwóch cmentarzy: Centralny (ul. Kozielska, 44-100 Gliwice) i Lipowy (ul. Poniatowskiego, 44-100 Gliwice). Czy Zamawiający dysponuje zapleczem sanitarno-socjalnym przeznaczonym dla pracowników ochrony?

Odpowiedź:

Na ww. obiektach Zamawiający udostępnia pracownikom ochrony pomieszczenia wyposażone m.in. w meble - biurko oraz zapewnia dostęp do toalet.

 

 

Piotr Jarosz

 

Zastępca dyrektora ds. ekonomicznych

 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.pl

tel. +48 32 335-04-10
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl