oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.40.2019
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 339 480,00 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Budowa wolnostojącego szaletu samoobsługowego 2


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
POD HAŁDĄ 37B  44-206 RYBNIK
298 890,00 
zgodnie z warunkami SIWZ
60 miesięcy
zgodnie z warunkami SIWZ
 2
BUDOTECHNIKA SP. Z O.O.
BIERAWKA 2A   44-145 PILCHOWICE
356 700,00 
zgodnie z warunkami SIWZ
60 miesięcy
zgodnie z warunkami SIWZ

Katarzyna Pałka
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)