Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.6.2016 Gliwice,  25-02-2016 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Ochrona osób i mienia jednostek MZUK Gliwice


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Zmianie uległ załącznik nr 1 - druk oferty,

Zmianie uległ załącznik nr 4 - wzór umowy,

Zmianie uległ załącznik nr 10 - wykaz godzin pracy na poszczególnych jednostkach.

 

Ww. załączniki do pobrania na stronie:

http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne z dopiskiem NOWY.

 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice


tel. +48 32 335 04 10
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl