Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.6.2016 Gliwice,  25-02-2016 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Ochrona osób i mienia jednostek MZUK Gliwice


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie:

Kwalifikowani pracownicy ochrony są przewidziani na następujących obiektach: siedziba MZUK - 1 pracownik, Ośrodek Wypoczynkowy Czechowice - 2 pracowników, Giełda samochodowa - 3 pracowników, cmentarz Centralny - 2 pracowników, cmentarz Lipowy - 2 pracowników.
  1. Proszę o doprecyzowanie dni i godzin pracy powyższych kwalifikowanych pracowników ochrony na każdy obiekt wg. przykładu: Mzuk Siedziba codziennie od godz. 08.00 do 20.00 – pracownik kwalifikowany
  2. Proszę aby zamawiający wskazał ile godzin z 72 839 wszystkich roboczogodzin wykonują kwalifikowani pracownicy ochrony wg. przykładu: 2 839 rbg – kwalifikowani pracownicy ochrony, 70 000 – pracownicy ochrony. W związku z powyższym prosimy o poprawę załącznika nr 1 z rozgraniczeniem cenowym na powyższe roboczogodziny.
Odpowiedź:
  1. Załącznik nr 10 NOWY przedstawia wykaz godzin pracy pracowników ochrony na poszczególnych jednostkach.
  2. Liczba godzin pracy kwalifikowanych pracowników ochrony wynosi 34 919. Załącznik nr 1 NOWY do pobrania na stronie: http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 10
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl