Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.6.2016 Gliwice,  29-02-2016 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Ochrona osób i mienia jednostek MZUK Gliwice

 
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164), w imieniu zamawiającego informuję, że przedłuża się termin składania ofert do dnia 04-03-2016 r. do godz. 12:30.
     Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04-03-2016 r. o godz. 13:00 w Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, sala nr 14
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice


tel. +48 32 335 04 10
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl