oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.11.2016
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 584 467,87 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Wykonanie modernizacji hali budynku nr 1013 na terenie Gliwickiej Giełdy Samochodowej.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
gwarancja i rękojmia
 1
ENERGO-BUD SP. Z O. O.
TADEUSZA ŻELEŃSKIEGO-BOYA 16  44-113 GLIWICE
608 219,41 
60 miesięcy
 2
PROGRESS PIOTR JUNKA
CENTRALNA 142   44-323 POŁOMIA
471 489,50 
60 miesięcy
 3
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MATEO WÓJCICKI ZBIGNIEW
PORTOWA 14   44-102 GLIWICE
 419 820,70
60 miesięcy
 4
ENERGOCOMPLEX SP. Z O. O.
BERNARDYŃSKA 69A   44-102 GLIWICE
 477 735,51
60 miesięcy
5
SEMPER PLUS SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF HADAŚ, BEATA HADAŚ
IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 239   44-100 GLIWICE
 499 303,13
60 miesięcy
6
HUTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE DĄBROWA GÓRNICZA SP. Z O.O.
ROŹDZIEŃSKIEGO 11   41-308 DĄBROWA GÓRNICZA
525 582,10 
60 miesięcy
7
FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA PIOTR MARKS
KOŚCIUSZKI 67 44-162 BOJSZÓW
701 244,78 
36 miesięcy

Katarzyna Pałka
................................................................................
(podpis osoby sporządzającej zestawienie)