oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.19.2016
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 95 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Koszenia i grabienia na terenach administrowanych przez MZUK
Część I: koszenia i grabienia na Cmentarzu Centralnym

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
 1
F.P.H.U. FRESCO-ECO BOGUSŁAWA GOLIS
KNUROWSKA 35A  41-800 ZABRZE
108 449,85 
 2
Biuro Techniczno - Handlowe BART Jarosław Bargieł
Niepodległości 44a   42-504 Będzin
128 142,00 

Katarzyna Pałka
................................................................................
(podpis osoby sporządzającej zestawienie)