Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.23.2016 Gliwice,  05-07-2016 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK Gliwice 2016/17


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

W związku z problemami technicznymi przy pobieraniu załącznika nr 5 (wykaz doświadczenia zawodowego) opublikowanego 1.07.2016 r. Zamawiający w celu rozwiązania problemu dodaje nowy załącznik nr 5 (Wykaz doświadczenia zawodowego - POPRAWNY), z którym nie powinno już być problemów przy pobieraniu.


Treść załączników nr 5 jest jednakowa.

 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.pl

tel. +48 32 335-04-10
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl