oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.28.2016
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 26 366,70 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120
Fontanna_F1

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PRACOWNIA DETAL JOANNA JASEK
KOZIELSKA 75/30  44-121 GLIWICE
41 963,51 
36

Joanna Starosta
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)