oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.28.2016
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 42 423,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Kompleksowa modernizacja urządzeń i infrastruktury cmentarnej, na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 120
Fontanna_F4

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 2
MES GROUP S.C. J. FLORCZYK, A. STAJNO
LEGIONÓW 37C  42-600 TARNOWSKIE GÓRY
36 475,13 
40

Joanna Starosta
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)