oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.9.2017
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 123 984,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą trumien_trumny sosnowe klasyczne
część 1

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
FIRMA MAREX PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WOLNY MAREK
SPACEROWA 24  44-266 ŚWIERKLANY
134 316,00 
24 miesiące
14 dni
 2
TRUM-STOL WYRÓB TRUMIEN-PIOTR IBROM
BOLESŁAWA CHROBREGO 10   47-120 ŻĘDOWICE
113 652,00 
24 miesiące
14 dni

Joanna Starosta
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)