oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.9.2017
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 67 896,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą trumien_trumny sosnowe amerykańskie
część 3

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 2
TRUM-STOL WYRÓB TRUMIEN-PIOTR IBROM
 
81 180,00 
24 miesiace
14 dni

Joanna Starosta
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)