oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.9.2017
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 88 560,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą trumien_trumny dębowe włoskie
część 5

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 2
TRUM-STOL WYRÓB TRUMIEN-PIOTR IBROM
BOLESŁAWA CHROBREGO 10  47-120 ŻĘDOWICE
104 304,00 
24 miesiące
14 dni
 3
ZAKŁAD STOLARSKI-USŁUGI POGRZEBOWE JAN WŁODARCZYK
224   32-724 LIPNICA DOLNA
108 240,00 
24 miesiące
14 dni

Joanna Starosta
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)