Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.29.2017 Gliwice,  22-08-2017 r.
nr kor.

 
Dotyczy: Zakup wraz z dostawą kosiarki samojezdnej


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie umowy dotyczącej gwarancji maszyny par. 10 ust. 9 „Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis w okresie gwarancji”, czy autor miał na myśli wykonanie przegladów okresowych maszyny w cenie?
 
Odpowiedź:

 

W okresie gwarancyjnym usługa/usługi przeglądu/przeglądów okresowych i dojazd do klienta są w cenie ofertowej kosiarki, natomiast materiały eksploatacyjne jak np. filtry, oleje i inne płatne.

 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl