oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.29.2017
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 164 324,06 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą kosiarki samojezdnej


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
TECH-KOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1  63-000 ŻABIKOWO
166 050,00 
29 września 2017 r.
12 miesięcy
14 dni

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)