oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.37.2017
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 50 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja Placu Krakowskiego wraz z remontem elementów małej architektury
część I Modernizacja Placu Krakowskiego

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena dla części I i II
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KORABUD ADAM KORDEK
CHORZOWSKA 58  44-100 GLIWICE
182 040,00 
27.11.2017
60 miesięcy
21 dni od dostarczenia faktury
 2
KUŁACH JANUSZ FIRMA BUDOWLANA Q-BUD
PRZYJAŹNI 78A   32-500 BALIN
255 967,65 
11.12.2017
60 miesięcy
29.12.2017
 3
Geosolid Sp. z o.o.
Krakowska 100   34-113 Sosnowiec
 195 000,51
04.12.2017
60 miesięcy
29.12.2017
 4
PROGRESS PIOTR JUNKA
CENTRALNA 142   44-323 POŁOMIA
 150 373,75
-
-
-
5
JALPOL SP. Z O.O.
TEATRALNA 9/802   41-200 SOSNOWIEC
 193 800,00
27.11.2017
60 miesięcy
21 dni od dostarczenia faktury

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)