oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.42.2017
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 200 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą, montażem i demontażem zewnętrznej sztucznej choinki bożonarodzeniowej


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
ADAL sp. z o.o.
ul. Sokolnicza 5/5  53-676 Wrocław
209 140,02 
15 grudnia 2017 r.
36 miesięcy
14 dni
 2
ODEON S.C REMIGIUSZ STAROBRAT, DAMIAN IMIELA
ŁOWICKA 26A   44-105 GLIWICE
225 090,00 
15 grudnia 2017 r.
36 miesięcy
14 dni

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)