oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.44.2017
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 148 042,49 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach
dla częśći I

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 3
REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY SP. Z O.O
NAKIELSKA 1/3  42-600 TARNOWSKIE GÓRY
164 216,20 
31 grudnia 2018 r.
30 dni
 4
ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH I KOMUNALNYCH DROMAR KALIŚCIAK MARIAN
GLIWICKA 25   44-145 STANICA
167 724,00 
31 grudnia 2018 r.
21 dni
 7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A   44-177 CHUDÓW
 129 964,00
31 grudnia 2018 r.
21 dni

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)