oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.44.2017
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 95 261,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach
dla częśći II

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 2
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2  44-100 GLIWICE
100 380,00 
31 grudnia 2018 r.
30 dni
 5
WALPEX KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM WALTER HEINRICH
RACIBORSKA 58   44-153 TRACHY
108 860,66 
31 grudnia 2018 r.
21 dni

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)