oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.44.2017
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 88 675,58 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Stałe utrzymywanie czystości na terenach miejskich w Gliwicach
dla częśći III

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 2
REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.
KASZUBSKA 2  44-100 GLIWICE
86 679,60 
31 grudnia 2018 r.
30 dni
 7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ALEKSANDRA AUGUSTOWSKA
GÓRNICZA 8A   44-177 CHUDÓW
57 078,00 
31 grudnia 2018 r.
21 dni
 8
ZAKŁAD USŁUGOWY KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH JACEK WIECZOREK
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 4   41-900 BYTOM
 132 959,37
31 grudnia 2018 r.
21 dni

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)