Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.1.2018 Gliwice,   r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Stałe utrzymywanie czystości na terenach obiektów sportowo - rekreacyjnych


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

W pkt. 3 siwz "Opis przedmiotu zamówienia" jest:

"Dezynfekcję koszy należy przeprowadzić środkiem posiadającym atest PZH. (...)"

 

Zapis ten zostaje usunięty.

 
 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice


tel. +48 32 335 04 54
fax +48 32 231 00 32
przetargi@mzuk.pl