oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.1.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 140 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Stałe utrzymywanie czystości na terenach obiektów sportowo - rekreacyjnych


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Konsorcjum firm:
Green Waste Sp. z o.o.
Łużycka 87  74-101 Gryfino
Environment & Technology Sp. z o.o.
Łużycka 87  74-101 Gryfino
112 994,03 
31.12.2018
-
14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego
 2
FUH NATEZJA URSZULA HEINRICH,DOMINIKA BREMER SPÓŁKA JAWNA
RACIBORSKA 25G   44-153 TRACHY
421 517,80 
31.12.2018
-
14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego
 3
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36   44-105 GLIWICE
 182 952,00
31.12.2018
-
14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego
 
REMONDIS TARNOWSKIE GÓRY SP. Z O.O
NAKIELSKA 1/3   42-600 TARNOWSKIE GÓRY
 460 000,00
31.12.2018
-
14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)