Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.2.2018
nr kor.:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  prowadzonego w trybie przetargu
  opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą

Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną część II Tereny zieleni miejskiej wraz z Parkiem Chopina.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
     W imieniu zamawiającego informuję, że w niniejszym postępowaniu wybrana została oferta nr 3 złożona przez firmę:
PPHU Serwis Zieleń Łukasz Konig
Karola Miarki 20, 42-600 Tarnowskie Góry z ceną 13 143,60 zł.
Uzasadnienie: wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia.


 
Kierownik Działu Planowania i Zamówień
 
31-01-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
31-01-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej