oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.2.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Wycinka, usuwanie jemioły, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne oraz techniczne drzew metodą alpinistyczną część I cmentarze komunalne


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 2
Kształtowanie i Konserwacja Terenów Zieleni PPU HEBEX s.c.
Jankowskiego 1  41-710 Ruda Śląska
22 582,80 
15.12.2018
-
14 dni od daty dostarczenia faktury

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)