oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.4.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 311 600,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Całodobowe świadczenie zdrowotne dla pacjentów Izby Wytrzeżwień


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jerzy Myczkowski
Słowackiego 21/3  44-100 Gliwice
310 800,00 
31.10.2018 r.
14 dni

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)