oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.7.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 79 953,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Koszenia traw, cięcia żywopłotów i grabienia na terenach zieleni miejskiej w Gliwicach dla części III


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
FIRMA USŁUGOWA SEBCIO ANDRZEJ ALAMODA
MAZOWIECKA 36  44-105 GLIWICE
82 944,00 
do 30 sierpnia 2018 r.
14 dni

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)