oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.8.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 500 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja części hali budynku 1010 w osiach 1 - 9 znajdującej się na terenie giełdy samochodowej w Gliwicach


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
ENERGOCOMPLEX SP. Z O. O.
BERNARDYŃSKA 69A  44-102 GLIWICE
462 075,05 
2,5 miesiąca od podpisania umowy
60 miesięcy
zgodnie z umową
 2
LTL SP. Z O.O.
ŁAŃCUCKIEGO 10A   41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
671 482,42 
3 miesiące od podpisania umowy
60 miesięcy
zgodnie z umową

Katarzyna Pałka
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)