oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.15.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 120 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Budowa I etapu placu zabaw na terenie osiedla Brzezinka


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
APIS POLSKA Sp. z o.o.
Kolaniki 19  37-500 Jarosław
164 383,95 
 2
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego ELKOM Elena Szczubko
Rzeczycka 17/3   44-109 Gliwice
196 950,95 

Katarzyna Pałka
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)