oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.22.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 126 360,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Usługi w zakresie ratownictwa wodnego
CZEŚĆ I OW Czechowice

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE GLIWICE
ARTURA GROTTGERA 70  44-102 GLIWICE
113 724,00 
od 01.06.2018 do 02.09.2018
zgodnie z umową
 2
RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ W GLIWICACH
TOSZECKA 137/1   44-100 GLIWICE
151 632,00 
od 01.06.2018 do 02.09.2018
zgodnie z umową

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)