oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.28.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 9 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Budowa placu zabaw na terenie osiedla Bojków w Gliwicach


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Konsorcjum firm:
BHPlay Maciej Mync
Spółdzielcza 27/2  44-102 Gliwice
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MULTI
ŻYTNIA 106  44-141 GLIWICE
394 830,00 
3 miesiące od daty podpisania umowy
60 miesięcy
zgodnie z umową
 2
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH MAREK DZIEMBA
STRZELCÓW BYTOMSKICH 36   41-902 BYTOM
477 793,50 
3 miesiące od daty podpisania umowy
60 miesięcy
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)