MZUK.EPZ.50.36.2018
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Modernizacja pawilonów dla psów znajdujących się na terenie Schroniska dla zwierząt w Gliwicach  
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
Nr PZPU:       Nr PZPU zamówienia podstawowego:
Zamawiający:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Tryb:
przetarg w oparciu o Kodeks cywilny
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
  poniżej kwoty, od której stosuje się ustawę pzp
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
 19-09-2018 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):

ENERGOCOMPLEX SP. Z O. O. BERNARDYŃSKA 69A, 44-102 GLIWICE

Wartość zawartej umowy
netto:
89 121,63 zł
brutto: 
109 619,60 zł
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)