oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.37.2018

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w oparciu o rozdział 6 Pzp pod nazwą:

"Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach 2"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

VIGOR SECURITY Sp. z o.o. Sp. k. (Lider Konsorcjum) VIGOR SECURITY Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum)
Czernichowska 28, 61-334 Poznań z ceną 612 526,17 zł.
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów i jest zgodna z treścią ogłoszenia o przetargu..
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Łączna
punktacja

1.
VIGOR SECURITY Sp. z o.o. Sp. k. (Lider Konsorcjum) VIGOR SECURITY Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum)
Czernichowska 28,
61-334 Poznań
100,00
100,00
2.
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
Ujastek 1,
30-969 Kraków
85,98
85,98
3.
Grupa KOK Sp. z o.o.
Lompy 11,
41-800 Zabrze
73,62
73,62
4.

ERA Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) NOVIA Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)
Katowicka 16b,
41-500 Chorzów
68,87
68,87
5.

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe PARASOL Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HETMAN Sp. z o.o. (Partner konsorcjum)
Al. W. Korfantego 51/21,
40-161 Katowice
60,16
60,16
6.

AGENCJA ASEKURACJI I OCHRONY CERTUM SP.Z O.O.
CHORZOWSKA 44B,
44-100 GLIWICE
 0,00


Specjalista ds. ekonomicznych i zamówień

20-09-2018 r. Katarzyna Pałka
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

20-09-2018 r. Piotr Jarosz

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)