MZUK.EPZ.50.37.2018
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Świadczenie usług ochroniarskich na wybranych jednostkach MZUK w Gliwicach 2 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Tryb:
postępowanie w oparciu o rozdział 6 pzp
Rodzaj zamówienia: usługi
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  poniżej kwoty, od której stosuje się ustawę pzp
Data wszczęcia postępowania:
31-08-2018 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
 26-09-2018 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):

VIGOR SECURITY Sp. z o.o. Sp. k. (Lider Konsorcjum) VIGOR SECURITY Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) Czernichowska 28, 61-334 Poznań

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
nr ogłoszenia
Wartość zawartej umowy
netto:
497 988,76 zł
brutto: 
612 526,17 zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)