oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.40.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 157 292,40 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PETROJET sp. z o.o.
Kieszek 52  26-670 Pionki
155 595,00 
14 października 2019 r.
zgodnie z umową
 2
PH PAK-OIL sp. z o.o.
Dolna 2   42-283 Boronów
 
 3
EUROSPED K. MATURA W. HARĘŻA SP.J.
DWORSKA 6   41-902 BYTOM
 160 121,40
14 października 2019 r.
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)