oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.51.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 140 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą mobilnej sceny plenerowej.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PUHP LUMEX Leszek Pióro, Waldemar Pióro
DOLNE MŁYNY 77  59-700 BOLESŁAWIEC
129 150,00 
01.12.2018
36 m-cy
zgodnie ze warunkami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)