Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.53.2018
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o Rozdział 6 ustawy Pzp pod nazwą
Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni Olimpijczyk w Gliwicach

W ogłoszeniu jest:

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia
05-11-2018r. do godziny 11:30.
W ogłoszeniu ma być:

Forma, miejsce i termin składania ofert
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia
15-11-2018r. do godziny 11:30.

 

 

Kierownik Działu Planowania i Zamówień
 
05-11-2018 r.  Aleksandra Zgadzaj
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
05-11-2018 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej