oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.53.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 418 500,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego na terenie krytej pływalni Olimpijczyk w Gliwicach


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Fundacja Wodna Służba Ratownicza
Kleczkowska 30  50-227 Wrocław
349 866,00 
31.12.2019
-
zgodnie z umową
 2
RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ ODDZIAŁ W GLIWICACH
TOSZECKA 137/1   44-100 GLIWICE
385 020,00 
31.12.2019
-
zgodnie z umową
 3
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE GLIWICE
ARTURA GROTTGERA 70   44-102 GLIWICE
 552 420,00
31.12.2019
-
zgodnie z umową

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)