Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK-EPZ.50.54.2018 Gliwice,  05-11-2018 r.
nr kor. MZUK.36460.2018

 
Dotyczy: Zakup wraz z nasadzeniem drzew na terenie wokół Radiostacji.


Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

      Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy możliwa jest zamiana gatunku: Acer campestre "Nanum" obwód pnia 20-25cm dot. zamówienia: "Zakup wraz z nasadzeniem drzew na terenie wokół Radiostacji Numer referencyjny: MZUK-EPZ.50.54.2018" na gatunek:
- Acer platanoides "Globosum" obwód pnia 20-25cm lub
- Prunus fruticosa "Globosa" obwód pnia 20-25cm
z uwagi na fakt, że gatunek Acer campestre "Nanum" w wymaganym obwodzie pnia nie jest dostępny na rynku.
 

 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie ma możliwości zamiany gatunku drzew, z uwagi na fakt, iż nasadzenia mają nawiązywać do drzew już posadzonych oraz gatunek wymagany zapisami siwz został wskazany w informacji do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 
  Z poważaniem

Tadeusz Mazur

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
 
tel. +48 32 335 04 45
fax +48 32 231 01 32
przetargi@mzuk.pl