oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.54.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 456 300,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z nasadzeniem drzew na terenie wokół Radiostacji.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Botika s.c. Rafał Pieszczoch, Marek Pieszczoch
Solika 7  40-750 Katowice
440 608,80 
10 grudnia 2018
zgodnie z zapisami umowy
zgodnie z zapisami umowy
 2
Dark - Land Szkółka Drzew i Krzewów Dariusz Kowalik
Skrzydlowska 153   42-270 Kłomnice
478 440,00 
26 listopada 2018
zgodnie z zapisami umowy
zgodnie z zapisami umowy
 3
Konsorcjum firm:
Centrum Ogrodnicze Sandra Kulka 
Krucza 32   43-100 Tychy
Centrum Ogrodnicze Dawid Marzena Dawid
częstochowska 233   42-244 Mstów
 189 000,00
26 listopada 2018
zgodnie z zapisami umowy
zgodnie z zapisami umowy
 4
ZAKŁAD PIELĘGNACJI I URZĄDZANIA TERENÓW ZIELONYCH MARIA GARLIŃSKA
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 15   32-545 KARNIOWICE
 116 100,00
03 grudnia 2018
zgodnie z zapisami umowy
zgodnie z zapisami umowy

Aleksandra Zgadzaj
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)