oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.60.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 123 418,70 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości
Część I - Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
HURTOWNIA KOSMETYCZNO-CHEMICZNA LEON HELENA LEONIK-LUDWIG
JAGIELLOŃSKA 16  41-800 ZABRZE
84 471,20 
12 miesięcy
zgodnie z umową
 2
FIRMA HANDLOWA MARPOL MARCIN SZLENCKA, SEBASTIAN KUSIAK
MICHAŁKOWICKA 51   41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
83 889,95 
12 miesięcy
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)