oznaczenie sprawy MZUK-EPZ.50.60.2018
 
Zamawiający:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 53 369,71 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Zakup wraz z dostawą chemi gospodarczej, materiałów i narzędzi do utrzymania czystości
Część II - Zakup wraz z dostawą materiałów i narzędzi do utrzymania czystości

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
HURTOWNIA KOSMETYCZNO-CHEMICZNA LEON HELENA LEONIK-LUDWIG
JAGIELLOŃSKA 16  41-800 ZABRZE
57 582,00 
12 miesięcy
zgodnie z umową

Joanna Michoń
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)