Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
 
 
MZUK.EPZ.50.62.2018 Gliwice,  05-11-2018 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Wykonanie miejsc parkingowych na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach 2


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Zmianie ulega załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Nowy załącznik nr 6 do pobrania na stronie internetowej: http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,9532,,

 
 
  Z poważaniem

Piotr Jarosz

Zastępca Dyrektora Jednostki
Kopia aa.
 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ul. Strzelców Bytomskich 25 C
44-109 Gliwice
www.mzuk.pl

tel. +48 32 335-04-10
fax +48 32 231-00-32
przetargi@mzuk.pl